Environmentální oblast

Dodržujeme zákon o elektroodpadu, na jehož základě plyne dovozci zboží povinnost podílet se na jeho likvidaci a zajišťovat její financování.

Plné znění zákona najdete zde. To nejdůležitější jsme pro vás shrnuli do několika bodů.

 1. Jsme členem sběrného systému REMA a díky němu se podílíme na financování sběru a likvidace IT a spotřební AV elekrotechniky.
 2. Financování probíhá formou fakturace recyklačního finančního navýšení, které je uváděno na každém prodejním dokladu a jako samostatná položka zvlášť pro každý druh produktu.
 3. Toto finanční navýšení je pak dále účtováno i vámi (prodejcem / dealerem). Nevzniká vám tedy žádný náklad, pokud vy sami nejste spotřebiteli nebo uživateli produktu.
 4. Veškeré prodejní doklady (faktury) vystavené eD´system Czech, a. s. obsahují tuto informaci: „Zpětný odběr a oddělený sběr tohoto elektrozařízení a elektroodpadu (včetně akumulátorů a baterií) je řešen v REMAsystému. Informace o sběrných místech na www.remasystem.cz
 5. Z praktických důvodů (statistiky, účetnictví, skladová evidence, prokazatelnost…) doporučujeme, aby i vaše společnost, pokud je výrobcem nebo dovozcem jakéhokoli elektrozařízení, byla členem REMAsystému. Výrazně se tak zjednoduší naše vzájemná administrativa. Výhodou je i to, že členy systému jsou také další významní distributoři a dovozci - Tech Data distribution s.r.o., AT Computers a. s., Actebis Computers, s.r.o. a další.
 6. Chceme vás také upozornit na důležité ustanovení zákona, kdy v případě, že váš dodavatel nebude schopen prokázat, že plní povinnosti dané zákonem, vystavujete se vy sami i konečný prodejce převzetí odpovědnosti za daného výrobce (distributora) dle §37j odst. 4. „Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu podle § 37i, nese odpovědnost výrobce (distributora) za plnění jeho povinností stanovených zákonem.”

Máte-li jakékoli otázky o podmínkách členství a naplňování zákonných povinností v rámci aplikace Zákona o elektroodpadu, obraťte se přímo na zástupce REMA – pana Davida Beneše (benes@remasystem.cz, 224 454 224).