Společenská odpovědnost

Ještě stále věříme v lidskost, a proto jsme založili eD FOND POMOCI, díky kterému pomáháme lidem v těžkých životních situacích. Do fondu aktivně přispívají zaměstnanci i obchodní partneři. Celková suma příspěvků je pravidelně zdvojnásobena vkladem ze zisku společnosti.

Inspiruje nás Komenský, který píše:

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoli se tu koná, všech se týče.”

V roce 2016 jsme společně pomohli organizacím:

    • Mobilní hospic Ondrášek
    • Klub Stonožka Ostrava

    • Nadační Fond Veronika

Přispějete-li, získáte výhody i pro sebe

Poskytnuté dary si jako dárci můžete odečíst od daňového základu a tím snížit svou daňovou povinnost.

Jak si odečíst dar?

Každoročně dostanete od organizací, kterým byl adresován váš příspěvek, potvrzení o výši daru. Toto potvrzení přiložíte ke svému daňovému přiznání. Každoročně od nás dostanete certifikát o výši příspěvku vaší společnosti do eD FONDU POMOCI a můžete jej umístit na čestné místo ve své firmě.

Kdo za eD FONDEM POMOCI stojí?

eD FOND POMOCI jsme založili v září 2011. Vznikl pod záštitou Radima Galvánka a Richarda Havlíka. eD FOND POMOCI je součástí společnosti eD'system Czech, a.s. Všichni lidé, kteří organizaci pomáhají s její činností, to dělají dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv odměnu.