Společenská odpovědnost

Ještě stále věříme v lidskost, a proto jsme založili eD FOND POMOCI, díky kterému pomáháme lidem v těžkých životních situacích. Do fondu aktivně přispívají zaměstnanci i obchodní partneři. Celková suma příspěvků je pravidelně zdvojnásobena vkladem ze zisku společnosti.

Inspiruje nás Komenský, který píše:

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoli se tu koná, všech se týče.”

Přispějete-li, získáte výhody i pro sebe

  • Poskytnuté dary si jako dárci můžete odečíst od daňového základu a tím snížit svou daňovou povinnost.
    • Jak si odečíst dar?
    • Každoročně dostanete od organizací, kterým byl adresován váš příspěvek, potvrzení o výši daru. Toto potvrzení přiložíte ke svému daňovému přiznání. Každoročně od nás dostanete certifikát o výši příspěvku vaší společnosti do eD FONDU POMOCI a můžete jej umístit na čestné místo ve své firmě..
    • Kdo za eD FONDEM POMOCI stojí?

      eD FOND POMOCI jsme založili v září 2011. Vznikl pod záštitou Radima Galvánka a Richarda Havlíka. eD FOND POMOCI je součástí společnosti eD'system Czech, a.s. Všichni lidé, kteří organizaci pomáhají s její činností, to dělají dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv odměnu.